Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Falutorget

Som en del i projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm ingår att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Falutorget. Byggnation av ett planskilt mot pågår.

Vad gör vi?

Korsningen vid Falutorget byggs om till en planskild korsning. I samband med detta tas trafikljusen i korsningen bort. Byggnationen pågår och Falutorgsmotet beräknas att vara färdigbyggt under sommaren 2020. 

Varför bygger vi om korsningen vid Falutorget?

Den planskilda korsningen vid Falutorget kommer att avlasta E45:an vid trafikplatserna Stadstjänaremotet och Slakthusmotet och därmed förbättra framkomligheten i centrala Göteborg. Utöver detta så bidrar en planskild korsning till ökad trafiksäkerhet och bidrar till en säkrare anslutning för gång- och cykeltrafik.

Hur påverkas trafiken?

När E45:an byggs om påverkas framkomligheten för trafiken på leden. Vi arbetar för att alla ska kunna ta sig fram till sina målpunkter så smidigt och tryggt som möjligt under byggtiden. Trafiken kommer att ledas om i olika skeden. Nuvarande skede kan du läsa om här.