Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gullbergstunneln

Gullbergstunneln kommer att bli en 400 meter lång tunnel som sträcker sig från Stadstjänaregatan till Torsgatan.

Gullbergstunneln

Gullbergstunneln är en cirka 400 meter lång tunnel som sträcker sig från Stadstjänaregatan till Torsgatan.  Gullbergstunneln byggs en bit från Götatunnelns östra mynning.  Resterande del av E45 österut fram till Falutorget sänks ned och förbereds för en förlängning av tunneln. I framtiden kan även Gullbergstunneln byggas ihop med Götatunneln, men det är inget som är beslutat i nuläget. Norra tunnelröret öppnar i december. Hela tunneln står klar under våren 2021.

Gullbergstunneln innebär att ytor frigörs och det planeras byggnation av fastigheter med tillhörande lokalgator och promenadstråk ovanpå tunneltaket. Tunneln konstrueras genom att sänka ner E45 med cirka 6 meter under nuvarande marknivå, för att därefter överdäckas.

Varför bygger vi Gullbergstunneln?

Byggandet av Gullbergstunneln är en förutsättning för den nya Hisingsbron som ska ersätta den befintliga Götaälvbron. Genom att sänka ner vägen och bygga tunnel skapas även en möjlighet för staden att växa ovanpå tunneltaket. Utöver detta så bidrar byggandet av Gullbergstunneln till förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på sträckan samt en minskning av buller och luftburna föroreningar.

Den 19 mars öppnar Gullbergstunneln i sin helhet!

Efter fem års byggande öppnar Gullbergstunneln i Göteborg helt för trafik den 19 mars. Nu blir det enklare och säkrare att ta sig fram i området vid Lilla Bommen och Gullbergsstrand.

Se aktuell karta här