Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Omledning vid vägarbete. Foto: Elin Gårdestig

Trafikpåverkan under byggtiden

När E45 byggs om påverkas trafiken på leden. Vi arbetar för att alla ska kunna ta sig fram till sina målpunkter så smidigt som möjligt under byggtiden. Trafiken kommer att ledas om i olika skeden och du kan läsa mer om hur nedan.

Eftersom ombyggnaden av E45 sker på befintlig väg kommer vi att påverka trafiken på leden. Många trafikanter passerar sträckan varje dag, och vi behöver leda om trafiken för att upprätthålla både trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vi arbetar efter den vision som tagits fram gemensamt av Trafikverket, Göteborg Stad och Västtrafik: "Det skall vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden."

Hur påverkas kontor och handel i området?

Vi arbetar tillsammans med andra projekt i området för att hitta lösningar så att kontor och verksamheter på Gullbergsstrand kan nås under hela byggtiden av samtliga trafikslag. Dock kommer det periodvis att vara en minskad framkomlighet under byggtiden.

Hur påverkas trafiken?

Under byggtiden behöver vi ersätta den nuvarande ledens funktion. Därför bygger vi tillfälliga lösningar för att underlätta för trafiken. Bland annat byggs en lokalgata  för lokaltrafik som ska från Centralstationen och Nordstan.

För att underlätta för trafikanter gör vi så få trafikomläggningar som möjligt. Fyra större trafikomläggningar är planerade i projektet:

  • November 2018: Ombyggnation av Falutorgsmotet (korsningen vid fd Gasklockan) påbörjas. Funktionen för trafiken flyttas till en tillfällig korsning söder om befintliga Falutorget samt en ny korsning i Kämpegatans förlängning. Mer information hittar du här.
  • December 2019: Norra tunnelröret i Gullbergstunneln är färdigt och trafikeras. Under perioden fortsätter byggnation av det södra tunnelröret samt Falutorget. Klicka här för mer information.
  • Sommaren 2020: Ny planskild korsning i Falutorget är klar färdig och trafikeras. Byggnation av det södra tunnelröret i Gullbergstunneln pågår.
  • Sommaren 2021: Gullbergstunneln färdigbyggd.

Vi uppdaterar löpande med information om de omledningar vi planerar i de kommande etapperna.

Gång och cykeltrafik

Gång och cykel är prioriterade trafikslag i projektet. Längs sträckan finns det i dag tre kopplingar över E45, en vid Falutorget/Gasklockan, en vid Stadstjänarebron i närheten av Göteborgs Centralstation samt en vid Kämpegatan.  Vi har som mål att behålla antalet kopplingar under hela byggtiden. Klicka här för att se en karta över gång- och cykelstråken.

Förändringar och justeringar av trafikskedet kan ske löpande. Klicka här för att se de senaste kartorna för biltrafikanter samt gång- och cykelstråk.