Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikskede från 13 december 2019

Mellan 10 och 13 december sker återigen en trafikflytt på E45 i centrala Göteborg. Nu flyttar trafiken till den nya nedsänkningen och till Gullbergstunnelns norra rör.

I det nya trafikskedet går E45 i båda riktningar under det nya Falutorgsmotet och i nedsänkningen. Det norra tunnelröret i Gullbergstunneln är färdigbyggt och trafikeras av fordon som ska E45 österut. De som kör på E45 västerut kommer i stället att köra på de nya av- och påfartsramperna norr om tunneln. 

Förändringarna i korthet:

  • E45-trafiken kör i nedsänkningen på sträckan från det nya Falutorgsmotet till Gullbergstunnelns mynning.
  • För trafik österut på E45 försvinner båda trafikljusen på hela  sträckan mellan Götatunneln och Gullbergsmotet. Åker du västerut blir det ett nytt trafikljus på sträckan, i stället för de tidigare två.
  • Det blir en ny avfart till Göteborgs central vid Stationsmotet om du kör västerut.

Så hittar du rätt: 

Österut på E45
Trafik på E45 österut (i riktning mot Gullbergsmotet/Marieholm) kör i Gullbergstunnelns norra rör. Därefter fortsätter trafiken i nedsänkningen och under Falutorgbron. Till skillnad från tidigare passeras inget trafikljus längs denna sträcka.

Västerut på E45
Trafik på E45 västerut (i riktning mot Götatunneln) leds under nya Falutorgsbron och vidare rakt fram i nedsänkningen. Den västergående trafiken kör därefter via de nya av- och påfartsramperna norr om tunneln, för att sedan ledas vidare mot Götatunneln. Trafikljuset vid Falutorget tas bort, eftersom bilarna där passerar under nya bron i Falutorgsmotet.

Den västergående trafiken passerar dock ett trafikljus i det nya Stationsmotet (Kämpegatan). Efter trafikljuset väver den västergående trafiken ihop från två till ett körfält på en kortare sträcka. Vävningen görs för ökad trafiksäkerhet och trafiken återgår till två körfält strax före Götatunneln.

Till Centralenområdet
Kör du på E45 västerut, följer du E45 upp på den nya avfartsrampen vid Stationsmotet. Sedan svänger du vänster vid trafikljuset, via en nybyggd rondell i korsningen Bergslagsgatan/Gullbergsvassgatan och vidare in mot Centralenområdet. Observera att den tidigare avfarten vid Falutorget stängs och ersätts med den nya avfarten vid Stationsmotet.

Kör du på E45 österut tar du som tidigare, avfarten vid Götatunnelns mynning mot Centralenområdet.

Från Centralenområdet
Vill du nå E45 österut, åker du även i fortsättningen via Bergslagsgatan vidare in på Gullbergsvassgatan och Falutorgsrondellen för att där väva ut på E45. Vill du nå E6S/E20 kan du använda den nya direktpåfarten, som du enklast når genom att fortsätta rakt fram på Gullbergsvassgatan till den nya Partihandelsrondellen.

För att nå E45 västerut, åker du rakt genom rondellen utanför Nils Ericsonterminalen, över Stadstjänarebron och svänger vänster för att ta påfartsrampen ut på E45.

Till Gullbergs strandgata
Kör du i riktning västerut på E45, håll till höger i Gullbergsmotet och sväng av mot Holmen på avfarten före Falutorget. Denna avfart ligger kvar sen tidigare.

Kör du i riktning österut från Götatunneln, ta avfarten mot Centralstationen och kör därefter vänster i rondellen utanför Nils Ericsonterminalen. Därefter åker du över Stadstjänarebron och svänger höger efter bron in på Kilsgatan.

Från Gullbergs strandgata
Vill du ta dig ut på E45 västerut, kör du via Kämpegatan och Stationsmotet. Vid det nya trafikljuset tar du höger för att nå den nya påfartsrampen ner i Gullbergstunneln vidare mot Götatunneln.

Vill du nå E45 österut från Gullbergs strandgata, kör du via Kämpegatan och rakt över Stationsmotet vid trafikljuset. Därefter är du hänvisad till Gullbergsvassgatan och vidare till Falutorgsrondellen där du kan väva ut på E45.

Klicka här för att se en karta över de nya vägarna i området.

Film: Så ser färden ut på E45 västerut

Gång- och cykelstråk
Stråken som redan finns för gående och cyklister kommer att vara kvar som det är i dagsläget. I Falutorget leds gång- och cykeltrafiken upp på det nya planskilda Falutorgsmotet, vilket innebär en genare och säkrare väg.

Tre gång- och cykelstråk över E45 finns: en över det nya Falutorgsmotet, en vid Stationsmotet samt en vid Stadstjänarebron i närheten av Göteborgs centralstation. Projekt E45 har som mål att behålla antalet överfarter under hela byggtiden. För att se en karta över gång- och cykelstråken, kan du klicka här!