Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild över området med Lunbyleden markerad.

E6.21, Lundbyleden, ombyggnad

Trafikverket bygger om på Lundbyleden som är en viktig länk i Göteborg. Lundbyleden är i dag en av de viktigaste och mest trafikerade lederna i Göteborgs övergripande vägnät.

Leden länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs Hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö. Vägen ingår i det nationella vägnätet och är därmed av riksintresse. Trafikmängden på Lundbyleden varierar mellan cirka 50 000 fordon per vardagsdygn väster om Brantingmotet och drygt 70 000 på delen närmast Ringömotet. Andelen tung trafik är hög och utgör 7 - 8 000 fordon per vardagsdygn.

Leden är utbyggd i omgångar under tider då staden kring leden hade andra funktioner än idag och har därmed brister i flera avseenden. Kopplingarna till det lokala vägnätet är bristfälliga både vad gäller lokalisering och utformning. I den östra delen ligger trafikplatserna tätt och för trafikanterna kan det vara svårt att hinna orientera sig.

Flera olika åtgärder på Lundbyleden har genomförts, och just nu pågår projektering av ombyggnad på sträckan Brantingmotet-Ringömotet. Läs mer om de olika arbetena i flikarna i högermarginalen.