Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild över området med Lunbyleden markerad.

E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station

Vi anpassar Lundbyleden genom att bygga om tre trafikplatser. Vi bygger om och anpassar gator vid Backaplan för förbättrat trafikflöde och vidare stadsutveckling. Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår och bygger en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse. Den länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö. Lundbyleden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många som svårorienterad.

Öppningen av Marieholmstunneln förutsätter en anpassning av Lundbyleden, delen Brantingsmotet–​Ringömotet, för utökad kapacitet och förbättrad orienterbarhet.

I ett samarbete med Göteborgs Stad bygger vi om vissa gator vid Backaplan, för att förbättra trafikflödet och möjliggöra stadsutvecklingen i området vilket ökar trafiksäkerheten och kopplingen till det lokala vägnätet. Vi anpassar Lundbyleden till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till andra infrastrukturprojekt.

Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår förbi Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Vi bygger en pendeltågsstation, vilken innebär nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggör en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

Läs mer om projektets delar på respektive sida i menyn.

Lundbyleden i ett större sammanhang

Ombyggnaden av Lundbyleden är en del av Västsvenska paketet. Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar ungefär fram till 2028 för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Satsningarna bidrar till att Västsverige utvecklas på ett hållbart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, kollektivtrafiken blir mer attraktiv, transporter för näringslivet blir mer tillförlitliga och det skapar utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.

I Västsvenska paketet ingår bland annat Marieholmstunneln som är en vägtunnel 600 meter öster om Tingstadstunneln. Marieholmstunneln länkar samman E20, E6, E45 och Lundbyleden. 

Översiktbild över de ingående delarna i projektet

Lundbyleden oversiktskarta_se.jpg