Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild över området med Lunbyleden markerad.

E6.21, Lundbyleden, ombyggnad

Trafikverket bygger om Lundbyleden för att öka tillgängligheten och tryggheten samt bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik.

Ombyggnad av Lundbyleden är en del av Västsvenska paketet. Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar ungefär fram till 2028 för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det ska bli lättare att ta sig fram, kollektivtrafiken ska bli bättre och mer attraktiv, transporter för näringslivet ska bli mer tillförlitliga och det skapas utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.

Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse. Den länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö. Lundbyleden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många som svårorienterad.

I Västsvenska paketet ingår bland annat Marieholmstunneln som är en vägtunnel som ska ligga 600 meter öster om Tingstadstunneln och länkar samman E20, E6, E45 och Lundbyleden. År 2020 beräknas den nya Marieholmstunneln öppna för trafik. Öppningen av tunneln och stadens planer för Backaplanområdet förutsätter en anpassning av Lundbyleden, som leder till förbättrad orienterbarhet och utökad kapacitet.

I ett samarbete med Göteborgs Stad bygger vi om vissa gator kring Backaplan för att förbättra trafikflödet och möjliggöra stadsutvecklingen i området.

Projektet omfattar även utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår förbi Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Utbyggnaden skapar samtidigt möjlighet för en pendeltågsstation, vilket innebär nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggör en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

Läs mer om de olika arbetena i menyn.

Översiktbild över de ingående delarna i projektet

oversiktbild_20201014.jpg