Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bakgrund

Området där projektet utförs är i ständig utveckling. Lundbyleden har därför idag en delvis annan funktion än då den byggdes. Detta är en av de orsaker till varför leden nu behöver byggas om.

Lundbyleden är utbyggd i omgångar under tider då staden kring leden hade andra funktioner än idag och har därmed brister i flera avseenden, exempelvis gällande trafiksäkerhet. Ett flertal olika åtgärder har de senaste åren genomförts på Lundbyleden. Under 2012 utfördes trafiksäkerhetsåtgärder mellan Inlandsgatan och Lindholmsmotet och ombyggnad av Lindholmsmotet har slutförts. Utmed sträckan vid Kvillestaden planeras också åtgärder i form av nytt bullerskydd.

Utveckling av området kring Lundbyleden

Området där projektet ska genomföras är en del av det område som kallas Älvstaden, ett av Göteborg stads prioriterade områden för omvandling och förtätning av staden. En vision för Älvstadens kommande utveckling togs fram under 2012. I den pekar man på vikten av att bygga samman staden över älven och skapa en stad med en stor variation av platser, bostäder och uttryck.

Läs mer om Göteborgs Stads planer för Centrala Älvstranden:
Länk till Göteborgs Stads hemsida, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Göteborgs Stads planer för Backaplansområdet:
Länk till Göteborgs Stads hemsida, öppnas i nytt fönster.