Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationen visar hur Lundbyleden och området vid Brunnsbo kan komma att se ut efter ombyggnad

Illustrationen visar hur Lundbyleden och området vid Brunnsbo kan komma att se ut efter ombyggnad

Lundbyleden, delen Brantingmotet–Ringömotet

Ombyggnaden av Lundbyleden mellan Hjalmar Brantingsmotet och Ringömotet är en förutsättning för Göteborgs Stads planer för Backaplan och för ändrade trafikströmmar i samband med att Marieholmstunneln öppnar.

Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse. Leden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många som svårorienterad. För att öka kapaciteten samtidigt som en acceptabel funktion och orienterbarhet uppnås föreslås därför konstruktion av en ny trafikplats belägen mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet. Det planerade Kvillemotet kommer att ersätta Brunnsbomotet som stängs.

Projektet omfattar även utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Utbyggnaden skapar samtidigt möjlighet för en framtida pendelstation vilken skulle innebära nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggöra en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.