Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Permanenta förbigångsspår föreslås

I projekteringen arbetas den bästa trafiklösningen fram, bland annat för järnvägsbron över Lundbyleden där Bohusbanan trafikerar. Permanenta förbigångsspår föreslås nu, istället för en mer tillfällig lösning.

I projekteringen för ombyggnation av Lundbyleden och nytt Kvillemot har det framkommit att järnvägsbron över Lundbyleden behöver ersättas med en ny längre bro. Detta för att klara den mängd fordon som ska passera på leden under bron. Som en följd av detta behov har projektet tittat på en tillfällig lösning för tågtrafiken på Bohusbanan över Lundbyleden under byggskedet. Även Göteborgs stad har planerat ett tillfälligt förbigångsspår för Bohusbanan över Backavägen under byggskedet.

I projekteringen har man hittat en annan lösning. Denna innebär att kostnaden för de två tillfälliga förbigångsspåren istället används som grundplåt till en permanent lösning med dubbelspår på sträckan. Det möjliggör en utbyggnad till dubbelspår istället för ett tillfälligt förbigångsspår som efter byggskedet skulle tagits bort. Se det aktuella området på kartan. Den röda markeringen visar det område där Bohusbanan byggs ut till dubbelspår.