Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd om pendeltågstation

Trafikverket planerar för att bygga en pendeltågstation i Brunnsbo på Hisingen i Göteborg. Samrådsunderlag finns tillgängligt från och med 11 april

Trafikverket planerar för att bygga en pendeltågstation i Brunnsbo på Hisingen i Göteborg. I projektet Station Brunnsbo har ett samrådsunderlag tagits fram. Det ska ligga till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Samråd om detta pågår 11 april till 3 maj 2018.

Bohusbanan är idag enkelspårig järnväg i aktuellt område på Hisingen, men den ska byggas ut till dubbelspår för att möjliggöra en pendeltågstation i Brunnsbo. I området planeras en omfattande stadsutveckling för att skapa en blandstad med bostäder, handel, kontor och kommunal service.

En pendeltågstation i Brunnsbo ska öka möjligheterna till tågresor till och från bostäder, arbetsplatser och service. Med pendeltågstationen kommer en ny knutpunkt i lokaltrafiken att skapas och den kommer att bidra till att avlasta Göteborgs centralstation.

Länk till samrådsunderlag

Läs mer om stationen högerfliken "station vid Brunnsbo".