Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg med bullerskydd
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi inventerar för bullerskydd

Inför projektets byggstart 2020 påbörjar vi i september arbetet med att inventera ett stort antal fastigheter för att se om de behöver bullerskyddas.

Vi säkerställer en god boendemiljö

Trafikverket kommer att utföra bullerskyddande åtgärder innan byggstart. Detta gör vi för att säkerställa en god boendemiljö i området under byggtiden och se till att riktvärden för buller inte överskrids när ombyggnaden är färdig.

Under hösten 2019 kommer vi att inventera och utreda fastighetsnära åtgärder för omkring 90 fastigheter i Brunnsbo och längs delar av Lillhagsvägen. Om du som fastighetsägare är berörd kommer du att kontaktas av vår konsult, SWECO, som sedan bokar tid för möte.

Beslut i samarbete med fastighetsägaren

Där det blir aktuellt med bullerskydd beslutar vi tillsammans med fastighetsägaren vad som är lämpligt. När vi har tagit fram ett åtgärdsförslag tar vi åter kontakt med fastighetsägaren. Då presenterar vi vilka åtgärder som är aktuella, och ett förslag på avtal. Åtgärderna utförs sedan av entreprenör. 

Läs om gränsvärden för buller och hur de mäts under Fördjupning nedan.

 

Fördjupning

Vem får bullerskydd? 

Riksdagen har fastställt hur mycket det får bullra efter att vi byggt om vägar och järnvägar. Om bullret överstiger gränsvärdena ansvarar vi för att åtgärda det. I första hand arbetar vi med bullerskydd nära spåren eller vägen, såsom bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar. Där det inte fungerar tittar vi på skydd vid bostäderna, som att byta fönster eller skydda uteplats. 

Inomhusmiljön

Vid bostäder där medelljudnivån beräknas bli över 30 dBA (se bilden nedan) utreder vi om det är nödvändigt att bullerskydda fasader. Värdet beräknas i bostadsrummen. Dit räknas inte hall, förråd, badrum, toalett, kök och kök med matplats. För kök och kök med matplats kan man göra avsteg. De vanligaste åtgärderna är glasåtgärder på befintliga fönster, fönsterbyten och/eller åtgärder på friskluftsventiler, och de utförs på den fasad som vetter mot bullerkällan.

Utomhusmiljön

Vid bostäder där den maximala ljudnivån vid fasaden beräknas bli över 70dBA, eller där medelljudnivån beräknas bli över 55 dBA, utreder vi om det är nödvändigt med bullerskydd vid uteplats. Med uteplats menar vi en gemensam eller privat yta, såsom altan, terrass eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostaden. 

Om uteplatsen redan är bullerskyddad gör vi inga ytterligare åtgärder. De vanligaste lösningarna är en bullerskärm eller delvis inglasning av altanen. Trafikverket söker bygglov i de fall där det är nödvändigt.

Ljudnivåer_750.gif