Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Besiktning av fastigheter

Inför ombyggnaden av Lundbyleden kommer Trafikverket att utföra så kallade sprickbesiktningar av ett antal fastigheter i området som vi bedömer kan påverkas av projektet. Syftet är att skydda alla inblandade parter vad gäller egendom och ansvar.

Med start i december 2019 genomför Trafikverket, med hjälp av en konsult, besiktningar av fastigheter som ligger inom 100 meter från projektområdet. Alla fastigheter kommer dock inte att beröras.

– Det beror lite på vilken grundläggning byggnaderna har idag, förklarar Ida Johansson, delprojektledare för Brunnsbo stations planarbete. Vi kommer att påbörja besiktningen vid radhusområdet i Brunnsbo. Här är många fastigheter likadana och därmed behöver inte alla radhus besiktigas utan företaget som utför besiktningen gör en bedömning av vilka hus som blir aktuella.

Alla fastighetsägare som berörs av besiktningarna kommer att kontaktas i god tid innan besöket, då vi tittar byggnadens skick och fotograferar vissa delar av fastigheten. På så sätt har vi längre fram möjlighet att avgöra om eventuella skador uppkommit till följd av arbetet med Lundbyleden.

– Vi granskar bland annat väggar, tak, eventuella sprickmönster och källarutrymmen. Vi provtrycker även vissa skorstenar. När byggarbetet är klart kommer vi att göra efterbesiktningar och åtgärda eventuella skador på fastigheter som orsakats av Trafikverket under bygget, avslutar Ida Johansson.

Besiktningarna beräknas vara avslutade i mars 2020.