Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över arbetsområdet
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projekt Lundbyleden har slutfört förberedande arbeten under september

Under året har projektet utfört förberedande arbeten inför entreprenaden som är planerad att starta under 2022.

Lundbyleden behöver anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till nya infrastrukturprojekt i närliggande områden. Leden är en betydelsefull korridor för både godstransporter och arbetspendling och är en av Göteborgs mest trafikerade leder. Inom ramen för projektet ska Bohusbanan byggas ut till dubbelspår för att minska störningskänsligheten i järnvägssystemet. I samband med det skapar vi förutsättningar för en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo, som ska göra det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och till övriga Göteborg.

De förberedande arbetena vid Lundbyleden har inneburit att vi har skapat åtkomst till marken i arbetsområdet och tagit bort sly, buskar och träd. Därefter har vi borrat och schaktat mellan Brunnsbomotet och Hjalmar Brantingsmotet, för att kunna flytta högspänningskablar till ett läge sydost om leden utmed Hamnbanan från det tidigare läget nordost om leden. Vi har även förberett arbetsvägar med in- och utfarter för våra arbetsfordon. Under september månad har vi jobbat med återställningsarbeten i området.

Som en del i Göteborgs Stads projektet, Gator vid Backaplan, kommer trafikkontoret att utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Aröds Industriväg under 2021.

Helhetsvy över arbetsområdet
Till vänster syns Hamnbanan och arbetsområdet, till höger syns Lundbyleden och Backaplan.Foto: Trafikverket