Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktlig bild över sträckan

Bohusbanan – vi bygger dubbelspår och en pendeltågsstation vid Brunnsbo

Bohusbanan får dubbelspår förbi Brunnsbo för att minska störningskänsligheten i järnvägssystemet. Vi bygger också en pendeltågsstation vid Brunnsbo, för att göra det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och till övriga Göteborg.

Dubbelspår på Bohusbanan vid Brunnsbo

Bohusbanan är en 180 kilometer lång, i huvudsak enkelspårig järnväg i Bohuslän med sträckningen Göteborg–Strömstad. Banan trafikeras i huvudsak av regionaltåg och av viss godstransport.

För att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan byggs Bohusbanan ut till dubbelspår förbi Brunnsbo. Sträckan är 1,5 kilometer lång och sträcker sig från Hamnbanan i söder till strax norr om Minelundsvägen i norr. Idag består denna del av Bohusbanan av en enkelspårig järnväg.

Planskilda korsningar utmed Bohusbanan vid Backavägen och Lillhagsvägen

För att få en god kapacitet för trafiken på Lundbyleden behöver järnvägsbron över Lundbyleden rivas. Den kommer att ersättas av en ny längre och högre bro.

En ny järnvägsbro för Bohusbanan byggs över Backavägen. Backavägen kommer att sänkas och gå under Bohusbanan för att sen fortsätta bort till Brunnsbo. Järnvägsbrons utformning anpassas för spårvagnstrafik, gång- och cykelväg på båda sidor samt ett körfält i vardera riktningen under bron.

En ny järnvägsbro för Bohusbanan byggs över vad som blir Lillhagsvägen. Minelundsvägen kommer sluta tidigare i väster i en cirkulationsplats där sedan Lillhagsvägen tar vid och fortsätter under Bohusbanan och längs spårets östra sida i riktning mot norr. Järnvägsbron anpassas för ett körfält i vardera riktningen samt en gång- och cykelväg under bron.

Pendeltågsstation vid Brunnsbo

Utbyggnaden av Bohusbanan tillsammans med en pendeltågsstation vid Brunnsbo skapar nya trafikeringsmöjligheter – det blir enkelt att pendla till och från Hisingen, och vidare in till centrala Göteborg eller norrut på Bohusbanan. När Västlänken är färdig kommer det också att gå smidigare att ta sig från Brunnsbo till andra delar av Göteborg.

En separat järnvägsplan håller på att tas fram för Brunnsbo station. Vi är nu i samrådsfas och färdigställer våra handlingar för möten med särskilt berörda.