Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Barn, unga och Hamnbanan

När Hamnbanan byggs om sker det i en miljö där barn och unga ofta vistas. Därför är det viktigt att områdena är lättillgängliga även under byggtiden. Trafikverkets mål är att miljön ska vara trygg och säker även under tiden då Hamnbanan byggs. Därför har barn- och ungdomars förslag och synpunkter varit en viktig del i vår planering.

Vi har besökt förskolor, skolor och gymnasier i området för att samla in synpunkter och förslag från barn och ungdomar. Det är en del i en så kallad barnkonsekvensanalys. Syftet var att skapa en trygg, säker och tillgänglig miljö för barn och unga som bor i området där järnvägen kommer att byggas.

De barn vi har träffat har fått beskriva hur de rör sig i området och peka ut sina favoritplatser, bland annat genom att rita och fästa klistermärken på kartor. Ungdomarna har fått beskriva sina fritidsaktiviteter och favoritplatser och tala om vad de saknar i området. De fick även komma med idéer om hur området runt Hamnbanan kan se ut i framtiden. Detta har gjorts ihop med Göteborgs stad som arbetar fram ett gestaltningsprogram för parken.