Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Eriksberg-Pölsebo

Här bygger vi ett nytt dubbelspår genom en tunnel. Tunneln kommer att placeras norr om nuvarande enkelspår.

Dubbelspår i tunnel

Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går de i en ca 1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de gamla spåren och bron över Säterigatan rivs. 

Projektet omfattar

 • 90 + 210 meter bergtunnel och  320 + 270 + 220 meter betongtunnel
 • 20 + 290 meter tråg och 700 meter övriga stödkonstruktioner
 • 200 000 kbm jordschakt och ca 100 000 kbm bergschakt
 • Pålning av tunnel och tråg
 • Tillfälliga stödkonstruktioner
 • Omläggning ledningar
 • 4 000 spårmeter nytt spår2 200 meter kontaktskena
 •  6 nya växlar, 1 spårkryss och 850 spårmeter provisoriska spår
 • Rivning av 3 300 spårmeter inklusive en bro

Rosenhill

Under byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Krokängsplan flyttas till Sjöfartsverkets anläggning Rosenhill, Seamens Center. Trafikverket har därför rustat upp idrottsanläggningen. Efter byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Krokängsplan att byggas upp igen.

Läs mer om detta i informationsbladet om ny konstgräsplan på Rosenhill. Bladet hittar du under Informationsmaterial.

Krokängsparken

Krokängsparken är en välbesökt, fin och omtyckt park. De gamla, ihåliga ekarna ger livsmiljöer för en lång rad insekter, fågelarter och fladdermöss. Det är mycket viktigt för oss att naturparken fortsätter att vara en levande miljö för djur och natur. Vi arbetar för att ingreppen i Krokängsparken ska bli så små som möjligt, och tillsammans med park- och naturförvaltningen tar vi fram en skötselplan för träd, djur och växter i parken.

Eken vid Krokängsplan förbereds för flytt
Den stora eken bakom klubbstugan måste flyttas för att fotbollsplanen ska få plats i dess nya läge. Trädet ska flyttas en kort sträcka och även framöver stå i kanten av fotbollsplanen. För att ett så stort träd ska kunna flyttas måste förberedande arbeten utföras för att stärka rotsystemet.

 • I oktober 2017 genomfördes det första förberedande arbetet och då togs överfyllda jordmassor bort och ett tunt lager näringsrik jord lades på.
 • 2018 gjordes rotbeskärningar på två av trädets sidor.
 •  Hösten 2019 beskars de två sista sidorna av rotklumpen. Trädet flyttas någon gång mellan 2020 och 2022.

Läs mer under "Skydd av naturmiljö" i flikarna till höger.