Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Eriksberg-Pölsebo

Här planerar vi att bygga ett dubbelspår i en tunnel. Tunneln kommer att placeras norr om nuvarande enkelspår. Byggstart planeras till 2019.

Dubbelspår i tunnel

Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går de i en ca 1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de gamla spåren och bron över Säterigatan rivs. 
Bild över tunnelbyggnationen och Bild över byggnationen Eriksberg.

Rosenhill

Under byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Krokängsplan flyttas till Sjöfartsverkets anläggning Rosenhill, Seamen´s Center. Trafikverket rustar därför just nu upp idrottsanläggningen. Efter byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Krokängsplan att byggas upp igen. Läs mer om detta i informationsbladet om ny konstgräsplan på Rosenhill. Bladet hittar du under Informationsmaterial längre ner på sidan.

Krokängsparken

Krokängsparken är en välbesökt, fin och omtyckt park. De gamla, ihåliga ekarna ger livsmiljöer för en lång rad insekter, fågelarter och fladdermöss. Det är mycket viktigt för oss att naturparken fortsätter att vara en levande miljö för djur och natur. Vi arbetar för att ingreppen i Krokängsparken ska bli så små som möjligt, och tillsammans med park- och naturförvaltningen tar vi fram en skötselplan för träd, djur och växter i parken.