Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Många känner till projektet

I maj gjorde vi en ny attitydundersökning om projektet genom 600 telefonintervjuer i området runt Pölsebo och Eriksberg.

Syftet med undersökningen var att ta reda på boendes kännedom och attityder till projektet. Vi ville även ta reda på om informationen som vi har skickat ut i form av informationsblad är bra samt vad boende tycker om våra informationsutställningar. Vi ville även kartlägga i vilken omfattning närboende oroar sig för projektet såväl i byggskedet som efter att det har blivit klart.

Resultatet visade att under perioden 2013 till 2015 har kännedomen om utbyggnaden av Hamnbanan ökat, oron har minskat och attityderna har blivit mer positiva. Det är i första hand barnfamiljer och kvinnor som känner oro och då främst för buller, stök och farligt gods. Även allmänhetens intryck av planering och projektledning har förbättrats sedan 2013. Minskat buller och bättre boendemiljö nämns som positiva effekter av ombyggnaden medan negativa kommentarer handlar mer om miljö och Krokängsparken.

Den första attitydundersökningen om  projektet Hamnbanan gjorde vi 2013. Båda rapporterna finns att läsa under fliken dokument.

Här kan du läsa rapporten från attitydundersökningen 2015.