Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för fastställelse

Länsstyrelsens tillstyrkan av Hamnbanans, sträckningen Eriksberg-Pölsebo järnvägsplan innebar att vi i veckan kunde skicka in planen för fastställelse.

Innan sträckan Eriksberg-Pölsebo kan byggas måste järnvägsplanen vinna laga kraft. Byggnationen ska även tillståndsprövas i mark- och miljödomstolen.

Den 27 juni tillstyrkte länsstyrelsen järnvägsplanen för Hamnbanan, sträckan Eriksberg-Pölsebo. Vi kunde därmed gå vidare till nästa steg i planeringsprocessen, att skicka in planen för fastställelse till Trafikverkets planprövning i Borlänge.

Vi förväntar oss en fastställd och lagakraftvunnen järnvägsplan 2017.

Ansökan till mark- och miljödomstolen

Innan vi kan börja bygga Eriksberg-Pölsebo behöver vi även tillstånd för vattenverksamhet från mark- och miljödomstolen. Vi räknar med att skicka in ansökan om tillstånd till domstolen under kvartal 1 2017 och att vi har fått en lagakraftvunnen dom år 2018.