Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På promenad med Trafikverket och Göteborgs Stad
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Första etappen på Hamnbanan är klar

Första etappen, utbyggnaden av Kville bangård är klar. Det är ett viktigt steg i att säkra en kapacitetshöjning på Hamnbanan. Allt har gått enligt tidplan.

I och med utbyggnaden till dubbelspår på Hamnbanan har Kville bangård behövts anpassas för att klara en ökad mängd godståg. Det arbetet är nu färdigt och Kville kan fortsatt utgöra en viktig knutpunkt för godstrafiken mellan Marieholmsbron och Hamnbanan. Ett flertal växlar har bytts och anslutningar till befintliga spår har justerats.

"Det är ett viktigt steg taget i och med färdigställandet av Kville Bangård. Bangården är en förutsättning för att säkerställa framtida kapacitetsbehov när järnvägen nu byggs om till dubbelspår. Hamnbanan är en viktig länk för att på ett så miljömässigt sätt som möjligt transportera varor mellan Hamnen och övriga Sverige", säger projektledare Svante Jonsson.

På Kville bangård sker magasinering, uppställning, växling, tågbildning och förbigång av tåg. Dubbelspårutbyggnaden av Hamnbanan och den nya Marieholmsbron kommer att medföra en ökning av trafiken på Kville bangård, vilket kommer att ställa högre krav på bangårdens kapacitet.

Arbetet på bangården har i mer detalj, inneburit en ombyggnad av östra och västra växelzonerna spår 1-4, med nya växlar och spårkryss för att skapa möjlighet för flera tåg att samtidigt åka in på bangården. En anpassning av spår- och växlar väster för spår 9-13 har gjorts. En ny brandvattenledning har anlagts och bangården har stängslats in enligt Trafikverkets koncept "Säkra bangårdar".

Ombyggnationen möjliggör för 750 meter långa tåg att få plats och på sikt möjliggörs för ökade hastigheter och ökad axellast på bangårdens spår 1-4.

Fortsatt arbete för att säkra en högre kapacitet på Hamnbanan
Arbete har även gjorts med en ny bro, Södra Marieholmsbron vilket innebär dubbelspår över älven. Dessa två spår tas i bruk den 19 december. Då får vi dubbelspår över älven och förbindelsen mellan fastlandet och Hisingen blir mindre sårbar.

I april påbörjas etapp två vid Pölsebo-Skandiahamnen. Trafikverket upphandlar nu en entreprenör som i april påbörjar arbetet med att bygga ett nytt spår söder om det enkelspår som finns idag. Delsträckan är ungefär 1,6 km lång och det nya spåret kommer att ansluta mot det befintliga spåret i öster vid Ivarsbergsmotet och i väster vid Skandiahamnens anslutning vid Oljevägen.

Sista och tredje sträckan är Eriksberg-Pölsebo där järnvägen byggs ut till dubbelspår och läggs i tunnel. Under 2017 och 2018 pågår planeringsarbete inför planerad byggstart 2019. Att lägga järnvägen i tunnel bidrar till en bättre närmiljö och till att minska barriärer och läka samman olika stadsdelar.

För att se bilder från bygget och färdigställandet av Kville bangård gå till fliken "Kville bangård" i högermarginalen.