Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På promenad med Trafikverket och Göteborgs Stad
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar arbetet med dubbelspår på sträckan Pölsebo-Skandiahamnen

Entreprenör är upphandlad och byggnation är påbörjad på Hamnbanans sträcka Pölsebo-Skandiahamnen.

Trafikverket ska bygga ett nytt spår mellan Pölsebo och Skandiahamnen på Hamnbanan. Arbetet startade i april månad och då i första skedet med mark- och ledningsarbete. Själva järnvägsbyggnationen kommer till största delen att utföras under 2018 och det nya spåret förväntas att kunna trafikeras under senare delen av året 2018.

"Sträckan mellan Pölsebo och Skandiahamnen är den tredje av fyra etapper på Hamnbanan som vi förstärker för att möjliggöra en ökning av antalet godstågstransporter på järnväg, och på så sätt skapa säkrare och miljövänligare transporter", säger projektledare Svante Jonsson.

Upphandlad entreprenör som utför arbetet på uppdrag av Trafikverket är Segermo Entreprenad AB.

Tidplan för arbetet:

2017
April: Segermo Entreprenad AB upphandlad som entreprenör
April: Byggstart med etablering, mark och ledningsarbeten
Augusti och fortsatt under hösten: Bergschakt och sprängningsarbete.
Höst och framåt: Fortsatt mark- och ledningsarbeten samt underbyggnad för järnvägsspår.

2018
Järnvägsbyggnation startar
Höst: Trafikstart på det nya spåret

Vid frågor om sträckan Pölsebo - Skandia­hamnen:
Kenneth Ahl, delprojektledare Pölsebo–Skandiahamnen, telefon: 0733-61 35 22
E-post: kennet.ahl@trafikverket.se