Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På promenad med Trafikverket och Göteborgs Stad
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Detaljplaner för Krokängsparken och Säterigatan antagna

15 juni antog kommunfullmäktige i Göteborgs Stad detaljplanerna för Krokängsparken och Säterigatan. Detaljplanerna är en förutsättning för det fortsatta arbetet med dubbelspår på Hamnbanan.

Planeringsarbetet på Hamnbanans sträcka Eriksberg- Pölsebo pågår för fullt. I tidplanen förväntas sträckans järnvägsplan att antas inom kort vid Trafikverkets planprövning, vilket nu blir högst troligt när Göteborgs Stad antog detaljplanerna för området.
Det är mycket glädjande för arbetet med Hamnbanan att detaljplanerna gick igenom i kommunfullmäktige” Detta innebär att vi kan arbeta på enligt vår tidplan” säger Svante Jonsson, projektledare

Detaljplanerna ska knyta ihop stadsdelar
Syftet med detaljplanen för Krokängsparken är att möjliggöra att Hamnbanan kan förläggas i tunnel i ett nytt läge under Krokängsparken och fotbollsplanen. Syftet med att förlägga järnvägen i tunnel är dels att öka kapaciteten på Hamnbanan genom utbyggnad av nytt dubbelspår, dels att minska de faktiska och upplevda avstånden i området för gående och cyklister.

Detaljplanen för Säterigatan möjliggör för 1100 bostäder, bostadsrätter och hyresrätter, minst 7000 kvadratmeter verksamhetsyta och 1-2 förskolor samt parkområden och gator.

Vill du läsa mer om de båda detaljplanerna hittar du dem här:
Detaljplan Krokängsparken
Detaljplan Säterigatan