Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Eriksberg-Pölseboprojektet har vunnit laga kraft.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplanen för Eriksberg–Pölsebo lagakraftvunnen

Nu har järnvägsplanen för projektet vunnit laga kraft.

Fastställelsebeslutet för Eriksberg-Pölsebo kom från Trafikverkets planprövningsenhet den 19 juni 2017. Överklagandetiden på fastställelsebeslutet löpte till 24 juli 2017. 

Eftersom inga överklagande har inkommit har den fastställda järnvägsplanen vunnit laga kraft i enlighet med fastställelsehandlingen.

Detta innebär att projektet följer tidplanen med byggnationsstart 2019 och färdigställande 2023.

Läs mer om projektet.