Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Eriksberg-Pölseboprojektet har vunnit laga kraft.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Åtgärdsplanen för träd och naturmiljö, Hamnbanan, Eriksberg-Pölsebo är färdig

En första version finns nu tillgänglig av ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan”. Åtgärdsplanen reglerar hanteringen av park och naturmiljöer och åtgärder för enskilda träd då vi bygger dubbelspår i tunnel vid sträckan Eriksberg-Pölsebo.

Åtgärderna gäller park och naturmiljön i och runt tunnelbyggnationen vid Bratteråsberget och Krokängsparken i Eriksberg. Syftet med planen är att beskriva hur Trafikverket ska hantera park och naturmiljöer innan, under och efter byggnation av tunnel.

”Vi eftersträvar att göra en så liten påverkan på naturmiljön och parken som möjligt då vi bygger tunneln. Bygget kommer att på lång sikt ge positiva effekter för området och boendemiljön men det går inte att undkomma att nybyggnad och ombyggnad av infrastruktur påverkar miljön.  På kort sikt kan det ge negativa effekter på natur- och kulturmiljön, landskapsbilden och boendemiljön”. säger biträdande projektledare Karl Holmström.

Träd och naturmiljön kommer att återställas

Eftersom järnvägen kommer att dras genom Bratteråsberget och Krokängsberget, kommer delar av dessa områden att påverkas. Vi kommer till exempel att behöva flytta träd under byggtiden, för att sedan ställa tillbaka dem igen när vi har byggt färdigt. Målet är att på sikt skapa ett grönområde med fler möjligheter till upplevelser och rekreation än vad som finns i parken i dag. För vissa enskilda träd vidtar vi skyddsåtgärder så som instängsling, markvitalisering, rotkartering, uppbindning och kronbeskärning för att minimera påverkan. Trafikverket och Göteborgs Stad arbetar på en gemensam återställandeplan för parken.

Åtgärdsplanen ger en första analys av träd och naturmiljön under byggnation

I Åtgärdsplanen har en stor inventering gjorts av träden i parken. Antal träd som kan komma att påverkas är ungefär 350 stycken. Åtgärdsplanen utgör en första analys och fortsatt utvärdering och inventering av träd sker under projekteringen som nu är i full gång.

Läs mer under sidorna Miljö och Skydd av naturmiljö.
Där hittar du dokumentet "Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan.

Produktionsstart är planerat till 2019 och förarbeten på träd startar 2017

Entreprenörens genomförande styr när, exakt vi börjar bygga var och när parken påverkas. Vi gräver inte upp hela sträckan med en gång utan arbetet kommer att ske etappvis.

Förarbete på några träd behöver göras, två växtsäsonger innan vi börjar bygga vilket innebär tidigast 2017 och senast 2020. Förarbete kommer att göras på den stora eken bakom klubbhuset vid Krokängsparken under hösten 2017 med fortsättning under 2018.