Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Eriksberg-Pölseboprojektet har vunnit laga kraft.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Eken vid Krokängsplan förbereds för flytt

Den 25-26 oktober kommer Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad att börja förbereda eken bakom klubbstugan i Krokängsparken, för flytt

Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet ska banan byggas ut till dubbelspår.

Eftersom järnvägen kommer att dras genom Bratteråsberget och Krokängsberget, kommer delar av Krokängsparken att påverkas. Bland annat kommer cirka 30 träd att behöva flyttas, varav 13 tillfälligt och övriga permanent.

Stegvisa förberedelser

De flesta träden kommer att kunna flyttas med mobil trädflyttningsmaskin men ett träd – en ek – är så stor att det måste flyttas med kran. Det kräver omfattande förberedelser som sker stegvis minst två växtsäsonger innan trädet ska flyttas.

Arbetet med att förbereda eken kommer att ta två dagar och det kräver inga avstängningar som påverkar trafiken i området. Grässvålen och jordmassor som fyllts på ovanpå trädets ursprungliga rotsystem kommer försiktigt tas bort. Sedan kommer ett 10 cm tjockt lager mulch,(kompost och träflis) läggas på för att gynna rotutvecklingen.

Vedertagen metod

Nästa tillfälle som eken förbereds är under tidig vår 2018. Då kommer ett så kallat vitaliseringsdike att börja grävas runt trädet i dess rotsystem för att skapa en kvadratisk rotklump.

Två sidor grävs våren 2018 och återstående två sidor grävs under hösten 2018. Runt de framgrävda delarna av rotklumpen sveps sedan en skyddande plast och därefter fylls diket igen med det uppschaktade materialet. Det är en vedertagen metod som används världen över för att förbereda träd för flytt och Trafikverket arbetar tillsammans med specialister inom området med mångårig erfarenhet av liknande projekt.

Eken kommer att flyttas cirka 60 meter norrut någon gång mellan 2020 och 2022.

Åtgärdsplan för träd och naturmiljö

För att kunna bygga Hamnbanan, samt för att minimera påverkan och kunna återställa parken, har Trafikverket i samråd med park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad tagit fram ett dokument som visar hur Trafikverket planerar att arbeta för att minimera skador på naturen: ”PM Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan”. Det hittar du i högerfliken "Skydd av naturmiljö".