Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Här är ek 124. Nu förbereds den för flytt. Detta är steg 2. Under november flyttas också 7 träd i ekens närhet till nya platser i området. Ett träd tas ner.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trädflytt i Eriksberg

Inför kommande byggnation av Hamnbanans dubbelspår måste träd flyttas. I november startar flytten. Drygt 20 träd behöver flyttas, varav merparten från Säterigatan. Under hösten 2018 flyttas 7 träd till en ny växtplats inom området

- För att flytta och vårda träden tar vi hjälp av både svenska och tyska experter på trädflytt som har stor kompetens. Att flytta träd är inget nytt, vår entreprenör har lång erfarenet,  berättar Daniel Jones, miljö-och trädexpert på Trafikverket.

Daniel berättar också att träden som flyttas kontinuerlig får skötsel och översyn.  
 - Att flytta träd är en metod Trafikverket använder för att bevara den befintliga grönskan och skydda naturmiljön. Vi kommer också att återställa de parker och grönytor som påverkas när vi bygger, säger Daniel.

Den stora eken bakom klubbhuset i Krokängsparken är så pass stor att den behöver förberedas under flera växtsäsonger för att kunna flyttas. Förberedelserna är en viktig faktor för att trädet ska må bra.

- Under hösten 2018 gör vi en andra förberedelse genom att beskära trädets rötter på två av trädets sidor. Trädet ska flyttas cirka 60 meter vilket görs någon gång mellan 2020-2023, berättar Daniel

Av de träd som flyttas under hösten växer 3 vid gångbron, 2 norr om fotbollsplan och 2 växer längs i väster vid älvsborgsbron.Vid gångbron måste ett träd tas bort för att det ska vara möjligt att komma åt ett annat träd som ska flyttas. Trädet som tas bort är för stort för att kunna flyttas med en trädflyttningsmaskin och det skulle bli för dyrt att flytta det på andra sätt.

Utgångspunkten är att i första hand bevara träd på plats. Där det inte går ska träden i första hand flyttas tillfälligt för att sedan flyttas tillbaka, i andra hand flyttas permanent i närområdet. När inget av dessa alternativ är möjliga tas träd ner och då kommer de att ersättas med nya träd

Trafikverket har tillsammans med park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad planerat för hur skador på naturen ska minimeras under bygget. Läs mer i ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan". 

Frågor och svar om trädflytt