Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu är de nya vägarna i parken klara

Nu är de nya vägar och stigarna som anlagts i parken klara. De anlades för att det ska gå att ta sig fram i parken även under byggtid. De flesta blir kvar permanent.

Det är oundvikligt att naturmiljön kommer påverkas under byggtiden men det är också
temporärt och övergående. Trafikverket har tillsammans med park- och naturförvalt-
ningen i Göteborgs Stad planerat för de nya vägarna/ stigarna och för hur skador på
naturen kan minimeras under byggtiden.

När byggandet är avslutat kommer marken i området att återställas, nya träd planteras
och växter planteras och död ved placeras ut. På sikt kommer det ge goda livsmiljöer
för flora och fauna skapas.