Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

En kiosk för fåglar!?

I Krokängsparken fästs nu stående stockar vid berget. Det är en ny metod som testas för att gynna och bevara biologisk mångfald när Hamnbanan byggs ut. Träden blir både hem och matförråd för fåglar.

Arbetet med att ta ned träd vid bland annat Krokängsparken och Bratteråsberget har slutförts. Nu utförs åtgärder för att gynna och bevara biologisk mångfald.

Drygt 20 träd har flyttats, antingen till en ny plats, eller tillfälligt för att senare flyttas tillbaka. Den stora eken vid klubbhuset pysslas noggrant om och de träd som finns i närheten av arbetsområdet skyddas så att de kan leva vidare.

Stammarna från några träden som inte gick att bevara tas om hand och får nu en ny livsuppgift, att bli boplats och matförråd för fåglar och andra smådjur. De lämnas kvar som död ved i området.

- I äldre och döende träd i naturen finns ofta ett hålrum som fylls med t.ex. trädmjöl, lövrester och döda insekter som bland annat fåglar tycker om. Det är ett viktigt naturvärde som vi vill gynna och bevara i området, säger Christian Åberg, miljöansvarig i projekt Hamnbanan.


Stående döda stammar är en ny metod

Några av de avverkade ekstammarna monteras stående vilket ska efterlikna miljöer där särskilt fåglar trivs. Arbetssättet är en ny metod som testas i Krokängsparken. De första stammarna skruvades fast i berget för ett par veckor sedan. Planen är att ytterligare en eller ett par stora träd i området kring Krokängsparken ska hanteras på samma sätt.

Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden görs i samarbete med Göteborgs Stad park- och naturförvaltingen. Läs mer i deras artikel på vårt Göteborg eller i våra tidigare artiklar.


Framkomligheten i parken
Vi kommer successivt att börja hägna in Krokängsparken och leda om vissa stigar. Parken hålls dock fortsatt öppen för rekreation och vi ber er respektera de avspärrningar som finns. Under dokument kan du hitta en karta som visar hur du tar dig fram.