Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten under påsk

Till veckan innan påskhelgen planeras omfattande spårarbeten och schaktning längs projektets hela sträcka, Pölsebo - Sannegården. Arbetena kan komma att uppfattas som störande och pågår dygnet runt mellan 10 - 14 april.

Vad gör vi och hur stör vi?
Vid Västra Eriksbergsgatan kommer vi att riva kontaktledningar och sätta nya kontaktledningsfundament. I höjd med Nordviksgatan bygger vi ett nytt järnvägsspår och lägger en ny växel vid sidan av befintligt spår. Att lägga nytt spår bullrar och arbetena medför att mycket maskiner finns vid och på spåren. Extra belysning kring arbetena kan även göra natten ljusare och en del tunga transporter kommer köras i området runt Nordviksgatan och Östra Eriksbergsgatan.


När stör vi?  
Arbeten görs dygnet runt med start från klockan 19:00 den10 april till 07:00 den 14
april. 

Under de här perioderna körs normalt färre godståg på järnvägen, därför passar vi på att arbeta
dygnet runt. 
  
Hur störningarna upplevs är som allting annat väldigt individuellt. Vissa reagerar starkt på visst
buller och vibrationer medan andra knappt lägger märke till dem. Vi kommer att flytta oss längs
arbetsområdet och därför kommer bullret inte vara konstant på en plats. 
Dispens att överskrida riktvärdena för buller i miljödomen har getts av tillsynsmyndigheten.