Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten mellan 30 april till 4 maj

Under valborgshelgen planeras omfattande spårarbeten och viss schaktning vid Pölsebo bangård. Arbetena kan komma att uppfattas som störande och pågår dygnet runt mellan 30 april till - 4 maj.

Vad gör vi och hur stör vi?
För att frigöra mark där vi kommer att bygga tunneln har vi byggt ett provisoriskt spår. Under valborg kommer vi vid Västra Eriksbergsgatan att koppla ihop det provisoriska spåret med befintligt spår. Vi kommer att rikta spåret i rätt läge och fylla på med makadam. Vi kommer även att sätta några kontaktledningar och nya kontaktledningsfundament. Arbetena medför att mycket maskiner finns vid och på spåren och en del tunga transprter kommer att köras. Extra belysning kring arbetena kan även göra natten ljusare.

När arbetena är klara finns möjligheten för tågen att köra på eldrift igen.

När stör vi?
Arbetena pågår dygnet runt med start klockan 19:00 den 30:e april. Arbetena pågår fram till klockan 07:00 den 4 maj.

Hur störningarna upplevs är som allting annat väldigt individuellt. Vissa reagerar starkt på visst buller och vibrationer medan andra knappt lägger märke till dem. Vi kommer att flytta oss längs arbetsområdet och därför kommer bullret inte vara konstant på en plats.