Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändrad framkomlighet i Krokängsparken

Förra året anlades nya vägar och stigar i Krokängsparken för att det skulle gå att ta sig fram även under byggtid. De flesta blir kvar permanent. För att kunna behålla en hög säkerhet kring arbetsområdet, påverkas nu delar av Krokängsparken.

Under maj månad har vår entreprenör stängt genomfartsvägar i parken vilket påverkat framkomligheten. Att stänga av parken i etapper är inte möjligt, då arbeten ska genomföras i alla inhägnade områden paralellet. Förändringen gäller tills annat meddelas eller senast våren 2024.

För alternativ gångväg genom parken, se kartan. (Den finns även under fliken dokument)Alternativ cykelväg går utanför parken.

Krokängsparken_framkomlighet-under-byggtid_3.jpg

Trafikverket har tillsammans med Göteborgs Stad, planerat för de nya vägarna/stigarna Det är en del i arbetet med att minimera skador på naturen och behålla parkens natur - och rekreationsvärden. När byggandet är avslutat kommer parken att återställas, nya träd och växter planteras och död ved placeras ut. På sikt kommer det ge goda livsmiljöer för flora och fauna.