Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullrande helgarbeten vid fotbollsplanen

Under helgen vecka 23 (6-7 juni) och vecka 24 (13-15 juni) kommer vi att under dagtid genomföra grundläggningsarbeten såsom pålning, borrning och spontning på den rivna fotbollsplanen, väster om Säterigatan.

Var arbetar vi och när stör vi?
Arbetena utförs på den rivna fotbollsplanen, väster om Säterigatan. Dagtid, vecka 23 och 24.

Arbetet kommer att innebära visst buller. Hur störningarna upplevs är som allting annat väldigt individuellt. Vissa reagerar starkt på visst buller och vibrationer medan andra knappt lägger märke till dem.

Under de aktuella tiderna kommer arbetet att tidvis pausas, exempelvis vid raster. Vidtagna skyddsåtgärden är bullerskärm, ljuddämpande aggregat för spontmaskinen och en ljuddämpande hejare för pålkranen.

Dispens att överskrida riktvärdena för buller i miljödomen har getts av tillsynsmyndigheten.