Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad har krabbor med Hamnbanan att göra?

Ja, i projekt Hamnbanan renas spillvattnet med hjälp av kitosan, en produkt som tillverkas från krabbskal. Vattnet blir så pass rent att det kan återföras direkt till naturen.

När vi arbetar uppstår ibland så kallat länshållningsvatten i våra arbetsområden. Det kan vara vatten som sipprar fram från berg och jord, exempelvis efter att vi grävt eller sprängt. Vattnet kan innehålla föroreningar och för att inte riskera att det släpps ut i naturen samlas det upp och renas. Vatten kan renas på olika sätt men i Hamnbanan används kitosan. Tekniken är miljövänlig och mycket effektiv och vattnet blir så pass rent att det kan återföras direkt ut till dagvattensystemet.

- Att vi kan klara reningsprocessen på ett effektivt sätt utan att behöva tillsätta några kemikalier som kan vara farliga för miljön eller personerna som arbetar med det, känns fantastiskt, säger Otto Graffner, delprojektledare miljö.


Vattenreningen är alltså en viktig del av Hamnbanans miljöarbete, men hur gör man?

I reningssystemet doseras kitosan till det smutsiga vattnet. Ämnet gör att lera och andra typer av finpartiklar klumpas ihop till större partiklar och sjunker till botten i reningsverket där de kan silas bort.

- Att rena vattnet är viktigt då partiklarna annars kan påverka det akvatiska livet negativt. De kan sätta igen fiskarnas gälar, göra det svårt för djur att orientera sig, och hindra fotosyntensen för växtlivet. Dessutom får vi bort även många andra typer av föroreningar som tungmetaller, berättar Jakob Sjöberg, från Swedish Hydro Solutions, leverantör av reningssystemen.

Kitosan är en restprodukt från livsmedelsindustrin.
Förutom till vattenrening används kitosan bland annat även som stärkelse i mat, för medicinska ändamål och i hälsovårdsprodukter. Totalt kommer tre vattenreningssystem vara igång inom projektets arbetsområde.


Metoden används även i Projekt Västlänken.

Metoden används även i Västlänken. I den här filmen berättar vår leverantör om tekniken. https://www.youtube.com/watch?v=HhxVSNFUkME#action=share

 

 Övrigt Miljöarbete I Hamnbanan

  • Minskat antal tunga transporter genom att återanvändning och tillfällig förvaring av jord inom eller i närheten av projektområdet möjliggjorts.
  • Trafikverket har optimerat möjligheten att spara värdefulla träd genom förberedande flytt, beskärningar, tekniska lösningar för skydd av träd och hög närvaro av utpekade trädansvariga och arborister. Nedtagning av värdefulla träd har dock tyvärr varit nödvändigt.
  • Full kompensation av natur- och rekreationsvärden. Detta görs genom kompensation med en variation av träd i och utanför projektområdet; uppsättande av fladdermus- och mulmholkar; nya och förstärkta biodepåer av död ved, bl.a. stående död ved förankrade i bergväggar.
  • Eldrivna projektbilar samt cyklar och elcyklar används för transport inom projektområdet.
  • Solenergipaneler installeras på taket till huvudetableringen
  • HVO-bränsle används i anläggningsmaskiner och lastbilar
  • Grön anläggningsbetong används för att kraftigt minska emission av CO2.