Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad har kalvnosar och bangården gemensamt?

På Hamnbanans bangård trivs kalvnosen, en till synes anspråkslös men fridlyst växt. Vid en närmare beskådan är den lilla blomman både vacker och en viktig del i vårt ekosystem. När Hamnbanan byggs ut hotas växten och därför samlas dess frön in.

En ytterst regnig sommardag kliver vi in på Botaniska trädgården i Göteborg. Värmen från växthuset slår emot oss, och en glad Mats Havström, botaniker på Göteborgs botaniska trädgård hälsar välkommen.

Vad har Göteborgs botaniska trädgård med utbyggnaden av Hamnbanan att göra?
Eftersom bygget av Hamnbanan påverkar den rödlistade växten har länsstyrelsen beslutat att den ska bevaras.
– Göteborgs botaniska trädgård hjälper oss att samla in frön från växten, och för att säkra tillgången till frön byggs en fröbank upp genom att dra upp plantor som man samlar ytterligare frön från, berättar Otto Graffner, delprojektledare miljö.

--Vi arbetar på liknande sätt med ett antal hotade arter i Västra Götaland, t ex martorn, ostronört, mosippa och drakblomma, berättar Mats Havström.

- Hoten kan se lite olika ut för de olika arterna, men generellt kan man säga att bristen på den störning som traditionella jordbruksmetoder som bränning, naturbete och slåtter innebär, gör att många växtarter inte kan reproducera sig på egen hand. Det är stora naturvärden som står på spel och det går väldigt fort utför när ändrad markanvändning och klimatförändring samverkar. Då behövs den konstgjorda andning vi kan bidra med för att några av våra mest älskade blomväxter ska ha en framtid.

När Hamnbanan byggts klart kommer växten planteras ut i naturen och även då finns Botaniska med som experter.

- Växtplatsen måste ge blomman rätt förutsättningar att växa och trivas. Växten trivs normalt i ljusa miljöer som åkrar och vägkanter. Eller bangårdar där den slipper konkurrens från andra växter, berättar Mats, Havström,  

Kalvnos
Kalvnos är en fridlyst, ettårig växt som finns i många färger. Rosa nyanser är vanligast, men den finns även i vitt. Den besöks av olika humlor, men är troligen självfertil. Spridningen sker genom att fröna kastas ut genom två hål i övre delen av frökapseln, en kapsel som ser ut som en kalvnos, eller döskalle. Under 1700-talet såldes växten på apoteken som medicin för väderspänning och som urindrivande medel.

bild höger.jpg kalvnosnärbild.jpg