Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten oktober - december

Arbeten som spontning, schaktning, pålning och sprängning pågår. I denna artikel berättar vi övergripande om kommande arbeten mellan Eriksberg och Pölsebo.

Från Nordviksgatan till Bratteråsgatan
Mellan Nordviksgatan och Celsiusgatan, där en del av tunneln senare ska anläggas, förvarar projektet i dagsläget betongrör. Dessa ska senare användas då vi bygger en skyfallsledning där den före detta fotbollsplanen låg. Ledningarna kommer att gå under den nya järnvägstunneln.

Mellan Celsiusgatan och Bratteråsgatan schaktar, spontar, pålar och spränger vi. Dessa arbeten fortsätter under hela hösten 2020. I ett senare skede byggs betongtunneln här.


Bratteråsberget
I den västra delen av Bratteråsberget, bakom Eltel, bygger vi en transporttunnel åt Gryaab. Under oktober börjar vi även bygga järnvägstunneln genom Bratteråsberget. Vi arbetar österifrån och planerar att spränga vid ett tillfälle per dag till och med våren 2021.


Mellan Bratteråsberget och Krokängsberget
Där den tidigare fotbollsplanen låg vid Säterigatan, spontar, schaktar och pålar vi. Flera olika slags anläggningsmaskiner, såsom grävmaskiner och pålkranar används vilka kan upplevas som störande. Arbetena pågår till och med hösten 2021 och därefter börjar vi bygga betongdelen av tunneln.

I området har vi även lagt om mängder av ledningar. Dessa vilar bland annat på tillfälliga bryggor/ledningsbroar. Det är dessa ni kan skymta från Säterigatan.

Gällande Säterigatan kan projektet, genom ytterligare planering hålla gatan öppen i större utsträckning än vad vi tidigare informerat om. En helavstängning av allmän biltrafik på gatan blir aktuell först hösten år 2021. Kortare avstängningar kan dock behöva göras tidigare vid tillfälliga arbeten.

Pölsebo
Sprängningsarbeten för tunnelpåslaget i Krokängsberget har pågått under sommaren. Arbetena återupptas under februari 2021 och fortsätter till slutet av hösten 2021. Vi arbetar från väst till öst och planerar att spränga vid ett tillfälle per dag. Förutom buller kan arbetena skapa vibrationer som kan kännas av i närområdet. Masstransporterna körs västerut. Genom Pölsebo kommer spontnings och pålningsarbeten att ske. Arbetena pågår periodvis från hösten 2020 till januari 2021.

Vi påminner om att ändringar i tid kan ske under projektets gång!