Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggtrafik.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur planerar vi för projektets byggtrafik?

Under byggnationen av Hamnbanan kommer massor behöva transporteras från arbetsområdet. Även annan slags byggtrafik behöver trafikera området. Vi får frågor om hur byggtrafiken ska ledas och hur vi planerar för detta.

Vi räknar med att det kommer krävas ca 30 000 transporter enkel väg för att hantera de ca 300 000 m3 berg och jordmassor som tas ut. Vi jobbar aktivt med att minimera antalet transporter och begränsa den klimatpåverkan som projektet skapar. Exempelvis har vi gett vår kommande entreprenör möjlighet att återanvända massor vilket kan förkorta byggtiden, minska svinnet och samtidigt bidra till en bättre resurshållning.

Planerad körväg för Hamnbanans byggtrafik

Samtidigt som Hamnbanan byggs pågår flera andra projekt i området. Projekt Hamnbanan för dialog med dessa för underlätta framkomligheten för er som passerar området.
I vår planering kommer Västra Eriksbergsgatan, Säterigatan, Nordviksgatan och Kolhamnsgatan vara de gator där Hamnbanans byggtrafik kommer att köras.

Byggtransporter från Hamnbanan kommer inte att tillåtas trafikera Östra Eriksbergsgatans västra del.

På Londongatan, som angränsar till arbetsområdet, begränsas byggtrafiken till fordon med bruttovikt max 3,5 ton. Tunga transporter tillåts inte trafikera gatan. 

Bild från MKB för järnvägsplan och ansökan om vattenverksamhet