Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi förbereder inför arkeologisk  utgrävning

Bratteråsberget har varit en boplats under äldre delen av stenåldern, och troligen en plats där man producerade kvartsföremål. I vår ska området slutundersökas av arkeologer.

Trafikverket och Göteborgs stad har planerat för hur den arkeologiska utgrävningen ska kunna göras med så liten påverkan på naturen som möjligt.
Totalt grävs endast en femtedel av fornlämningen ut vilket gör att skogen kan stå kvar. Dock behöver cirka sex träd tas ner för att utgrävningen ska kunna göras. Träden läggs ut som död ved i området och kommer på så sätt gynna den biologiska mångfalden.


www.trafikverket.se/hamnbanan