Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Miljö

Det går inte att undkomma att nybyggnad och ombyggnad av infrastruktur påverkar miljön. Därför är en av Trafikverkets viktigaste uppgifter att bygga på ett sätt som både minimerar de negativa effekterna och som skapar positiva effekter.

I den här texten kan du läsa om hur Trafikverket arbetar för att ta hand om miljön under ombyggnaden av Hamnbanan.

De huvudsakliga förändringarna vid ombyggnaden av Hamnbanan, etappen Eriksberg – Pölsebo, är att hela sträckan blir dubbelspårig och att större delen av banan förläggs i tunnel i en ny dragning. Att Hamnbanan kommer att gå i tunnel medför många positiva förändringar för omgivningen. Till exempel innebär det att de som bor längs sträckan kommer att utsättas för mindre buller, att barriäreffekten som banan innebär kommer att minska och att markytor kommer att frigöras och ges tillbaka till Göteborgs Stad.

Bygget kommer att på lång sikt ge positiva effekter för området och boendemiljön men ger på kort sikt negativa effekter på natur- och kulturmiljön, landskapsbilden och boendemiljön. Eftersom järnvägen kommer att dras genom Bratteråsberget och Krokängsberget, kommer delar av dessa områden att påverkas. Vi kommer till exempel att behöva flytta träd under byggtiden, för att sedan ställa tillbaka dem igen när vi har byggt färdigt. Målet är att på sikt skapa ett grönområde med fler möjligheter till upplevelser och rekreation än vad som finns i parken i dag.

Läs mer om hur vi arbetar med att minska den negativa påverkan på miljön på sidan "Skydd av naturmiljö" som du hittar i menyn.