Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljöarbete och hur vi arbetar med störningar

När vi bygger om eller bygger nytt påverkar vi omgivningen. En viktig uppgift för Trafikverket är därför att minska de negativa effekterna på miljön.

De största förändringarna när vi bygger om Hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo är att sträckan blir dubbelspårig och att större delen av banan läggs i tunnel. De som bor längs får en tystare miljö och markytor frigörs där nya bostäder kan byggas. 

Även om bygget på lång sikt ger positiva effekter påverkas natur- och kulturmiljön, landskapsbilden och boendemiljön i områdena runt Bratteråsberget och Krokängsberget under byggtid. Schaktarbeten, bergsprängningar, transporter, massförflyttningar, etablering av arbetsmaskiner och omläggning av vägar medför störningar och påverkar miljön.

När bygget är återställer vi marken och området blir åter ett grönområde.
Under flikarna nedan kan du läsa mer om vårt miljöarbete under byggtid.