Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Miljö

All ny- och ombyggnad av infrastruktur påverkar miljön. En av Trafikverkets viktigaste uppgifter är därför att bygga på ett hållbart sätt som minimerar de negativa effekterna på miljön.

De huvudsakliga förändringarna vid ombyggnaden av Hamnbanan, etappen Eriksberg – Pölsebo, är att hela sträckan blir dubbelspårig och att större delen av banan förläggs i tunnel i en ny dragning. Det medför många positiva förändringar för omgivningen. Till exempel innebär det att de som bor längs sträckan kommer att utsättas för mindre buller, att barriäreffekten som banan innebär kommer att minska och att markytor kommer att frigöras där nya bostäder kan byggas. 

Bygget kommer att på lång sikt ge positiva effekter för området och boendemiljön men ger på kort sikt negativa effekter på natur- och kulturmiljön, landskapsbilden och boendemiljön. Eftersom järnvägen kommer att dras genom Bratteråsberget och Krokängsberget, kommer delar av dessa områden att påverkas. Vi kommer till exempel att behöva flytta träd under byggtiden, för att sedan ställa tillbaka dem igen när vi har byggt färdigt. Några kommer behöva tas ner. Målet är att på sikt skapa ett grönområde med fler möjligheter till upplevelser och rekreation än vad som finns i parken i dag.