Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Upphandling

Här hittar du information om Hamnbanans entreprenader och upphandlingar.

Hamnbanan är ett projekt som är uppdelat i tre etapper.
Vid upphandlingarna i Hamnbanan följer Trafikverket reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Nuläge - tilldelad upphandling
Skanska har tilldelats kontraktet för deletappen Eriksberg - Pölsebo.
(Övriga etapper är färdigställda). (Karta över etapperna finns nedan)


Information om den utförda upphandlingen Eriksberg -Pölsebo, information about the contract Eriksberg- Pölsebo
Information upphandling Hamnbanan E-P.pdfinformation- contract ).  

Tidsplanen för upphandlingen
V51 - 2018 - Förfrågningsunderlaget skickades ut till prekvalificerade leverantörer
V24 - 2019 - Sista anbudsdag
V26 - 2019 - Tilldelningsbeslut
v 34 . 2919 - Leverantören Skanska kontrakterades 19 aug
V35 - 2019 - Kontrakt med Skanska som leverantör tecknas.

 
Byggskede Eriksberg - Pölsebo
År 2019 - 2023. Parken färdigställs under år 2024.