Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västra Stambanan, Göteborg–Skövde, punktinsatser

Trafikverket gör en serie punktinsatser på Västra stambanan för att öka banans kapacitet, särskilt under högtrafik. Ett antal projekt pågår nu i olika faser. Länkar till delprojektens webbplatser finns i menyn.

Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Dessutom är sträckan Göteborg-Skövde ett viktigt pendelstråk för Västra Götaland.

Den omfattande trafiken på Västra stambanan medför under högtrafik, morgon och eftermiddag, alltför ofta driftstörningar med förseningar som följd. Framför allt gäller detta sträckorna närmast Göteborg där det finns omfattande lokaltågtrafik. Återverkningarna uppstår dock längs hela linjen till Stockholm.

Störningarna drabbar alla typer av tåg såväl regiontåg som snabbtåg, godståg och lokaltåg. Samtidigt ökar efterfrågan på en mer tillgänglig och tillförlitlig tågtrafik.

Punktinsatser för effektivare tågtrafik

Fler tåg ska kunna gå under högtrafikperioderna och därmed skapa attraktiva pendlingsmöjligheter, bidra till bättre miljö och regionutveckling. Trafikverket gör därför en serie punktinsatser på sträckan Göteborg–Skövde. Det är insatser som kommer att ge högre effektivitet och bättre driftsäkerhet. Sammanlagt rör det sig om ett tiotal åtgärder som antingen riktar in sig på godstrafik eller på persontrafik.