Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förbigångsspår Falköping

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Falköping är en av dessa åtgärder.

Åtgärden innebär komplettering med ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspår på en begränsad sträcka inom Falköpings kommun. Ett antal möjliga platser för dessa förbigångsspår utifrån var spåren gör mest nytta och var det finns rakspår och lämpliga lutningar har studerats.Trafikverket valde att gå vidare med ett alternativ nordost om Falköpings tätort.

Läget i projektet

Byggnation pågår under 2019-2020. Merparten av markarbetena är utförda och de nya spåren och växlarna ligger på plats. Under vintern 2020 var det ingen aktivitet på arbetsplatsen. Då pågick endast signalprojektering och först fram på vårkanten återetablerade sig entreprenören för att slutföra arbetet.

Till sommaren 2020 stängs järnvägstrafiken av helgen vecka 26 och det blir enkelspårsdrift från 29 juni till 27 juli mellan Stenstorp och Falköping. Inkoppling av den nya anläggningen sker helgen vecka 41.

Järnvägsplanen vann laga kraft den 25 november 2017 då inga överklaganden hade inkommit. Den fastställda plankartan finns under Dokument, Aktuella handlingar.