Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förbigångsspår Falköping

Under våren 2019 har projektet avverkat skog, lagt om diken och byggt servicevägar. Nu under sommaren pågår markarbeten, schaktning och fyllning för de nya spåren.

Påverkan på tågtrafiken

I sommar pågår en del arbeten som påverkar trafiken. Från den 24 juni till till den 25 juli är uppspåret (det spår som trafikeras från Göteborg mot Stockholm) avstängt för kanalisation och urgrävning av sämre material i befintlig banvall. Från den 29 juli till den 19 augusti är nedspåret avstängt för samma arbeten.

Trafiken är helt avstängd från den 26 juli till den 28 juli för växeliläggning och sättning av kontaktledningsfundament.

I oktober beräknas byggnationen av de nya spåren komma igång.

Bakgrund

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Falköping är en av dessa åtgärder.

Åtgärden innebär komplettering med ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspår på en begränsad sträcka inom Falköpings kommun. Ett antal möjliga platser för dessa förbigångsspår utifrån var spåren gör mest nytta och var det finns rakspår och lämpliga lutningar har studerats.Trafikverket har valt att gå vidare med ett alternativ nordost om Falköpings tätort.

Järnvägsplanen vann laga kraft den 25 november 2017 då inga överklaganden hade inkommit. Den fastställda plankartan finns under Dokument, Aktuella handlingar.

Byggtid 2019 - 2020.