Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nytt vändspår i Floda

Vändspår Floda/Lerum

Projektet Vändspår Floda/Lerum är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

Läget i projektet

Arbete med järnvägsplan startade under 2017 och beräknas pågå till och med våren 2020. Byggstart planeras preliminärt till 2022.

Trafikverket har i det inledande arbetet med järnvägsplanen konstaterat att tåg inte behöver vända innan Alingsås och att syftet med projektet kan uppnås genom ombyggnad av Lerums station. För att förbättra säkerhet och tillgänglighet i Floda studeras ändå begränsad ombyggnad av stationen i Floda inom ramen för projektet.

Projekt Vändspår Floda/Lerum har delats i två delar och järnvägsplanen begränsas i fortsättningen till att omfatta åtgärderna i Lerum. Åtgärderna i Floda kan genomföras inom befintligt järnvägsområde och kräver därför ingen järnvägsplan.

Lerum

Arbete med järnvägsplan för delen Lerum pågår. Den senast publicerade samrådshandlingen hittar du under Dokument, Aktuella handlingar.

I Lerum föreslås ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Två nya teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i förslaget.

Länsstyrelsen har beslutat att åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 23 januari kl. 18.00 i Torpskolans aula, Häradsvägen 2, Lerum.
Presentation vid samrådsmötet (pdf i nytt fönster)
Minnesanteckningar från samrådsmötet (pdf i nytt fönster)

Floda

Delen Floda har brutits ut till ett separat delprojekt och kommer att genomföras utan järnvägsplan. Möjlig byggstart är tidigast 2022.

Åtgärderna i Floda innebär i stort att nuvarande utformning med tre spår behålls. Men några spårväxlar byts ut och den befintliga mittplattformen, som har bristande tillgänglighet och säkerhet, tas ur drift. Allt resandeutbyte sker på befintliga sidoplattformar.

Kostnader

Åtgärden finansieras av Nationell transportplan 2014-2025. Plankostnad är 290 miljoner kronor.