Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Alingsås station

Vändspår Alingsås

I projektet Vändspår Alingsås har två vändspår anlagts för att öka kapaciteten i pendeltågstrafiken.

Projekt Vändspår Alingsås är avslutat, men två nya projekt med restarbeten har skapats. De är Växelbyte Norsesund och Bullerskyddsåtgärder Alingsås.

Växelbyte Norsesund innebär byte av en växel och stickspår väster om Norsesund. Detta restarbete avslutades i november 2020. Projektledare var Anders Bjers.

Bullerskyddsåtgärder Alingsås

Bullerskyddsåtgärder Alingsås innebär att byta ut den spårnära bullerskyddskärmen i Alingsås, att göra fastighetsnära bullerskyddande åtgärder och att bygga om hissen vid spår 1 invid stationshuset. Projektledare är Robert Holmkvist, telefon 070-556 30 99.

Bullerskydd

Förnärvarande pågår uppförandet cirka 1600 meter spårnära bullerskyddsskärmar på ömse sidor om spåren genom centrala Alingsås. Bullerskyddsskärmarna utformas med varierande höjder från 1 till 5 meter över rälsens överkant.

Under 2020 har merparten av de fastigheter som har varit föremål för utredning eller inventering och där fastighetsnära bullerskyddsåtgärder krävts för att klara riktvärdena för bullernivåer inomhus- och utomhus åtgärdats. När de spårnära bullerskyddsskärmarna är klara, mot slutet av 2021, kommer berörda fastigheter att ha en ljudnivå som har reducerats ända ner till riktvärdesnivåerna. Vi byter även fönster och friskluftsventiler samt bygger bullerskydd för uteplatser invid fastigheterna.

Den nya hissen vid stationshuset togs i bruk 26 mars 2021

Arbetet med byte till en ny modern hiss vid spår 1 invid stationshuset påbörjdes efter jul- och nyårshelgerna och slutfördes 26 mars 2021 helt enligt vår tidplan. Den nya hissen har samma standard som övriga hissar på stationen.

Alingsås bef hiss 750.jpg

Om Vändspår Alingsås

De två vändspåren för pendeltåg har placerats mellan de spår som används av passerande tåg. Det innebär att pendeltågen aldrig behöver korsa motriktad trafik vid ankomst eller avgång. Passerande tåg behöver därför inte minska farten på grund av att pendeltåg vänder på ett mittplacerat spår. Åtgärden skapar dessutom möjlighet för uppställning av pendeltåg på ytterligare ett spår.

Projektmålen var:

  • Förbättra pendlingsmöjligheterna till och från Alingsås
  • Minska trafikstörningar på Västra stambanan
  • Möjliggöra ökad kapacitet på Västra stambanan i högtrafik
  • Trafikering och parkering av längre pendeltåg

Söder om spårområdet anlades en ny sidoplattform längs det nya huvudspåret. Bron över gångporten under bangården breddades söderut och bron över Lillån förstärktes.

Kostnader

Totalkostnaden för projektet blev 465 miljoner kronor.