Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Alingsås station

Vändspår Alingsås

I projektet Vändspår Alingsås har två vändspår anlagts för att öka kapaciteten i pendeltågstrafiken.

Bakgrund

De två vändspåren för pendeltåg har placerats mellan de spår som används av passerande tåg. Det innebär att pendeltågen aldrig behöver korsa motriktad trafik vid ankomst eller avgång. Passerande tåg behöver därför inte minska farten på grund av att pendeltåg vänder på ett mittplacerat spår. Åtgärden skapar dessutom möjlighet för uppställning av pendeltåg på ytterligare ett spår.

Projektmålen var:

  • Förbättra pendlingsmöjligheterna till och från Alingsås
  • Minska trafikstörningar på Västra stambanan
  • Möjliggöra ökad kapacitet på Västra stambanan i högtrafik
  • Trafikering och parkering av längre pendeltåg

Även upprustning av stickspåret i Norsesund ingår i projektet. Detta görs för att ersätta den förlorade uppställningsmöjligheten för bland annat underhållsfordon i Alingsås.

Söder om spårområdet anlades en ny sidoplattform längs det nya huvudspåret. Bron över gångporten under bangården breddades söderut och bron över Lillån förstärktes.

Kostnader

Totalkostnaden för projektet blev 465 miljoner kronor.

Projektet är avslutat och denna webbplats kommer att stängas ner i november 2019.