Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Alingsås station

Vändspår Alingsås

I projektet Vändspår Alingsås har två vändspår anlagts för att öka kapaciteten i pendeltågstrafiken.

Projekt Vändspår Alingsås är avslutat, men två nya projekt med restarbeten har skapats. De är Växelbyte Norsesund och Bullerskyddsåtgärder Alingsås.

Växelbyte Norsesund innebär byte av en växel och stickspår väster om Norsesund. Projektledare är Anders Bjers, tel 010 - 123 04 04.

Bullerskyddsåtgärder Alingsås innebär att byta ut den spårnära bullerskyddskärmen i Alingsås, att göra fastighetsnära bullerskyddande åtgärder och att bygga om hissen vid spår 1. Projektledare är Robert Holmkvist, tel 070 - 556 30 99.

Om Vändspår Alingsås

De två vändspåren för pendeltåg har placerats mellan de spår som används av passerande tåg. Det innebär att pendeltågen aldrig behöver korsa motriktad trafik vid ankomst eller avgång. Passerande tåg behöver därför inte minska farten på grund av att pendeltåg vänder på ett mittplacerat spår. Åtgärden skapar dessutom möjlighet för uppställning av pendeltåg på ytterligare ett spår.

Projektmålen var:

  • Förbättra pendlingsmöjligheterna till och från Alingsås
  • Minska trafikstörningar på Västra stambanan
  • Möjliggöra ökad kapacitet på Västra stambanan i högtrafik
  • Trafikering och parkering av längre pendeltåg

Söder om spårområdet anlades en ny sidoplattform längs det nya huvudspåret. Bron över gångporten under bangården breddades söderut och bron över Lillån förstärktes.

Kostnader

Totalkostnaden för projektet blev 465 miljoner kronor.