Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer på tågstation

Förbigångsspår Herrljunga Västra

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg–Skövde, identifierats. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Projektet omfattar två förbigångsspår i vardera riktningen i Herrljungaområdet. Förbigångsspårens placering väljs utifrån fakta som framkommit i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan genom Västra Götaland. Vägledande för den geografiska placeringen av då båda spåren är att få så jämnt tidsavstånd som möjligt mellan förbigångsmöjligheterna på respektive huvudspår. Förbigångsspår innebär att snabbare persontåg ska ges möjligheter att passera långsammare godståg. Åtgärden skapar förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna samt mindre känslighet för trafikstörningar.

Läget i projektet

Trafikverket har tecknat kontrakt med totalentreprenören Strukton Rail AB som ansvarar för att ta fram bygghandlingen och därefter genomföra produktionen. 

Nedan följer tidplanen över närmast kommande arbeten.

Vecka 23: Inledande geotekniska undersökningar kommer att påbörjas i slutet av vecka 23. Personer kommer att gå längs med järnvägen med sensorer.

Vecka 24: Inledande platsbesök kommer att genomföras med Trafikverkets och entreprenörens resurser. Grupper av människor kommer att gå runt i området.

Vecka 26: Geotekniska borrprover kommer att tas i vecka 26. Natt mot tisdag 29 juni samt natt mot onsdag 30 juni under perioden klockan 23.30–05.30. Detta arbete kan medföra bullerstörningar då det genomförs med maskin från järnvägen.

Vi ber om överseende med de störningar som byggnationen kan medföra och ska göra vad vi kan för att minimera buller och andra störningar.

När entreprenörens övergripande tidplan är genomarbetat kommer mer information att publiceras här på projektets webbplats.

Utöver tecknande av kontrakt med totalentreprenör har inventering av fastighetsnära bullerreducerande åtgärder utförts. Rapporter och åtgärdersförslag för berörda fastigheter håller på att utformas.