Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer på tågstation

Förbigångsspår Herrljunga Västra

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Projektet omfattar två förbigångsspår i vardera riktningen i Herrljungaområdet. Förbigångsspårens placering väljs utifrån fakta som framkommit i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan genom Västra Götaland. Vägledande för den geografiska placeringen av då båda spåren är att få så jämnt tidsavstånd som möjligt mellan förbigångsmöjligheterna på respektive huvudspår. Förbigångsspår innebär att snabbare persontåg ska ges möjligheter att passera långsammare godståg. Åtgärden skapar förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna samt mindre känslighet för trafikstörningar.

Läget i projektet

Förfrågningsunderlaget för totalentreprenad har lagts ut i upphandlingssystemet för anbudsräkning. Visning av arbetsområdet för entreprenörer pågår. En mindre grupp personer kan komma att röra sig i området. 

De planerade inventeringarna, av de fastigheter där ägaren tackat ja till inventering, som skulle ha genomförts under veckorna 47-48 2020 har skjutits på framtiden. Detta på grund av skärpta restriktioner med anledning av Covid-19.
Vi kan i nuläget inte säga en ny tid för inventeringarna, utan återkommer till berörda fastighetsägare.

De arkeologiska undersökningarna i fält är klara.