Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förbigångsspår Välevattnet

Mellan Laxå och Finnerödja har en plats med bra lutningsförhållanden identifierats vilket gör att Trafikverket planerar för ett förbigångsspår på östra sidan av huvudspåren här.

Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för både person- och godstrafik. Den är en förbindelselänk mellan storstadsregionerna Stockholm och Göteborg och utgör också en viktig länk för godstransporter till och från Göteborgs hamn. På sträckan mellan Laxå och Slätte finns idag inget förbigångspår. Mellan Laxå och Finnerödja har en plats med bra lutningsförhållanden identifierats vilket gör att Trafikverket planerar för ett förbigångsspår på östra sidan av huvudspåren här.
Nytt förbigångsspår i Finnerödjaområdet ska ge möjlighet för i första hand snabbare persontåg att i västlig riktning passera långsammare godståg. Åtgärden ska skapa förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna, dvs ökad kapacitet samt öka systemets robusthet.

Läget i projektet

Järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av konsult för bygghandling är påbörjat i april 2021.

I samband med att projektet nu har gått in i nästa skede passar vi på att byta namn till Förbigångsspår Välevattnet. Detta för att inte blanda ihop projektet med driftplatsen Finnerödja.