Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkiv

Järnvägsplanen ställdes ut för granskning den 4–27 november 2015 på tre platser i Alingsås: Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16, Tekniska förvaltningen, Sveagatan 12 och Rådhuset, Stora Torget, samt på Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg.

Järnvägsplan Granskningshandling

Planbeskrivning (pdf-fil, 2,5 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 6 MB)
Länsstyrelsens godkännande av MKB (pdf-fil, 35 kB)
Samrådsredogörelse (pdf-fil, 603 kB)
Plankarta 1 (pdf-fil, 320 kB)
Plankarta 2 (pdf-fil, 368 kB)
Plankarta 3 (pdf-fil, 343 kB)
Plankarta 4 (pdf-fil, 335 kB)
Plankarta 5 (pdf-fil, 379 kB)
Plankarta 6 (pdf-fil, 515 kB)
Plankarta 7 (pdf-fil, 380 kB)
Plankarta 8 (pdf-fil, 290 kB)
Bilaga till plankartor (pdf-fil, 932 kB)
Gestaltningsprogram (pdf-fil, 2,2 MB)

Preliminär miljökonsekvensbeskrivning 2015-06-08 (pdf-fil, 20,6 MB) 
Preliminär plankarta 2015-06-08 (pdf-fil, 10,2 MB) 
Bullerutbredningskartor 2015-05-14 (pdf-fil, 5,7 MB)

Den 21 april 2015 hölls ett samrådsmöte i Estrad Arena Alingsås. Här nedan finns presentationen som visades under mötet samt två kartor, en karta som visar den befintliga spårlösningen och en som visar den föreslagna spårlösningen.

Presentation vid samrådsmöte den 21 april 2015 (pdf-fil, 4,8 MB)
Minnesanteckningar från samrådsmöte den 21 april 2015 (pdf-fil, 104 kB) 
Karta över befintlig spårlösning (pdf-fil, 11,9 MB) 
Karta över föreslagen spårlösning (pdf-fil, 11,9 MB)

Samrådsunderlag

Samrådsunderlaget som presenteras nedan avser ett tidigare skede då projektet hade andra förutsättningar än idag. Nu tas en ny järnvägsplan fram som ska bli mer kostnadseffektiv och troligen ha mindre geografisk utbredning.

Järnvägsplan Samrådsunderlag 2013-06-28 (pdf i nytt fönster)
Järnvägsplan Samrådsunderlag Bilaga 1–4 (pdf-fil, 2,2 MB)