Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som åker tåg

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

Ny järnväg mellan Göteborg och Borås är en av de första delarna av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg.

Den 6 november gick höstens samråd i mål!

Vi tackar för alla synpunkter som kommit in och all kunskap vi fått från er som bor inom och runtomkring området som vi utreder för den nya järnvägen. Ert engagemang har verkligen varit stort, cirka 3000 synpunkter har kommit in! Nästa tillfälle att lämna dina synpunkter på vår utredning blir till våren 2021 när vi bjuder in till ett nytt samråd.

Nu har vi påbörjat arbetet att sammanställa alla synpunkter och yttrandena från kommuner, myndigheter med flera. Detta kommer att sammanfattas och redovisas i en kommande samrådredogörelse, där vi också svarar på hur vi beaktar synpunkterna i det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen.

Till vårens samråd har vi konsekvensbeskrivit och bedömt stationslägen och korridorer. Med detta som underlag presenterar vi ett fåtal korridorer för hela sträckan som vi även föreslår en rangordning för. I detta samråd vill vi samråda vårt förslag till rangordning utifrån den samlade kunskapen, och få synpunkter på det. Vid samrådet publiceras även samrådsredogörelsen för höstens samråd. Läs mer om vår planläggningsprocess här.

Information om nästa samråd kommer att finnas här på webben, i våra sociala medier, i vårt nyhetsbrev och självklart i de utskick som landar i brevlådan hos alla hushåll och verksamheter i vårt utredningsområde. En prenumerationslänk till nyhetsbrevet finns längre ner på denna webbsida!