Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

Ny järnväg mellan Göteborg och Borås är en av de första delarna av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg.

Till våren finns återigen möjlighet att lämna synpunkter!

Tack för alla synpunkter under höstens samråd. Nu gör vi konsekvensbedömningar av stationslägen och korridorer och en sammanvägd bedömning. Med detta som underlag väljer vi sedan ett fåtal korridorer för hela sträckan som vi även föreslår en rangordning för. Till vårt nästa samråd, som startar i april 2021, presenterar vi dessa korridorer. Det vi samråder då är vårt förslag till rangordning utifrån den samlade kunskapen.

Vid samrådet publiceras även samrådsredogörelsen för höstens samråd. Det är en sammanfattning av samrådet, där vi också svarar på hur de inkomna synpunkterna beaktas i lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen.

Läs mer om vår planläggningsprocess här.

Hur får jag information om nästa samråd?

Information om nästa samråd kommer att finnas här på webben, i våra sociala medier, i vårt nyhetsbrev och självklart i de utskick som landar i brevlådan hos alla hushåll och verksamheter i vårt utredningsområde. En prenumerationslänk till nyhetsbrevet finns längre ner på denna webbsida!