Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

Vi planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Den nya järnvägen ger snabbare tågresor, smidigare arbetspendling och ökad tillgänglighet till och från flygplatsen.

Den 11 juni gick vårens samråd i mål!

Vi tackar för alla synpunkter som kommit in från er som bor inom och runtomkring området som vi utreder för den nya järnvägen. Även i detta samråd har vi fått in många synpunkter.

Vad händer nu?

Nu har vi påbörjat arbetet att sammanställa alla synpunkter och yttrandena från kommuner, myndigheter med flera. Detta kommer att sammanfattas och redovisas i en kommande samrådsredogörelse, där vi också svarar på hur vi beaktar synpunkterna. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras här på webbsidan vintern 2021/2022 i samband med att lokaliseringsutredningen är klar och vi visar vårt slutliga förslag i en så kallad granskning. Efter granskningen skickas utredningen till regeringen som beslutar inom vilken korridor som järnvägen ska byggas. 2022–2024 fortsätter vi arbetet med järnvägsplaner och utreder exakt var järnvägen ska gå inom korridoren och då kommer vi att kunna svara på vilka fastigheter som påverkas. Då kommer vi också att bjuda in till fler samråd.

Du kan fortfarande besöka vår interaktiva karta och se vårt förslag, men det går inte längre att lämna synpunkter eftersom att samrådet är avslutat. Kartan fungerar bäst på en dator.

Interaktiv karta med förslag på lokalisering.