Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Jan Johansson är Trafikverkets projektledare för delen Mölnlycke–Bollebygd. Foto: Kerstin Ericsson, Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändringar inom korridoren för nya järnvägen Mölnlycke–Bollebygd

Läs en intervju med Trafikverkets projektledare om projektläget på delen Mölnlycke–Bollebygd.

Hallå där Jan Johansson, projektledare för Mölnlycke-Bollebygd! Vad har ni arbetat med under året?

– Vi har arbetat med att ta fram en förbättrad lösning på hur vi ska placera den nya järnvägen. Efter samråden i september och oktober förra året kom det in närmare 200 synpunkter. Med bland annat dem som underlag har vi analyserat, förbättrat och konsekvensbeskrivit placeringen av järnvägen. Det är i järnvägsplanen som det bestäms exakt var järnvägen ska gå och hur den ska utformas inom den korridor som beslutades 2007.

Se nya kartan i det senaste informationsbladet

Vilka har varit de stora utmaningarna hittills?

– På sträckan mellan Mölnlycke och Bollebygd passerar järnvägen många olika typer av miljöer. Vi går genom tätorter och landsbygd och under en av Sveriges mest trafikerade flygplatser. Det är en stor utmaning att placera den nya höghastighetsbanan på ett så bra sätt som möjligt och samtidigt försöka ta hänsyn till omgivningen vi passerar genom.

– En annan stor utmaning är att det pågår många olika processer samtidigt. I Mölnlycke, till exempel, projekterar vi en station i centralt läge med fem spår samtidigt som vi inom lokaliseringsutredningen Almedal–Mölnlycke utreder förutsättningarna för en alternativ dragning utanför Mölnlycke centrum. Vi genomför den utredningen efter att vi fått många önskemål om detta under våra samråd. Vår bedömning är att en sådan dragning skulle kunna ge möjlighet att begränsa påverkan på omgivningen och ge snabbare restider. Även om höghastighetstågen skulle kunna passera utanför Mölnlycke behålls en central station för de regionala tåg som också ska gå på höghastighetsbanan och ska stanna i Mölnlycke.

Ni föreslår att järnvägen ska dras i norra delen av korridoren förbi Yxsjön. Det stämmer väl inte med Härryda kommuns utvecklingsplaner?

– Det är alltid svåra avväganden vilka intressen som väger tyngst när man har olika valmöjligheter. I och med vår nya sträckning anser vi på Trafikverket att vi gjort ett rimligt avvägande mellan miljö och exploateringsmöjligheter.

Ni har samråd nu och vill att man ska lämna synpunkter. Vad kan jag påverka i det här skedet av planeringen?

– I järnvägsplanen arbetar vi med var järnvägen ska gå och hur den ska utformas inom den korridor som beslutades 2007. Det är inom de ramarna som man har möjlighet att påverka planeringen nu.

Får vem som helst lämna synpunkter?

– Ja, vem som helst kan lämna synpunkter.

Hur tar ni tillvara synpunkterna?

– Vi går igenom alla synpunkter som kommer in. Frågor eller synpunkter som kan påverka den fortsatta planeringen tar vi in och beaktar i vårt löpande arbete. Alla synpunkter som kommer in tas om hand och kommenteras i en samrådsredogörelse som publiceras tillsammans med järnvägsplanen när den är klar under hösten 2017.

Stämmer det att Trafikverket ska bygga fyra spår till Borås?

– Trafikverket har under våren genomfört en kompletterande trafikutredning för sträckan Göteborg-Borås. Bakgrunden är en fråga från Västra Götalandsregionen. Frågan är vilken infrastruktur som krävs utifrån Västra Götalandsregionens önskemål om framtida, regional trafik. Den ska gå att kombinera med de höghastighetståg som planeras. Idag har Trafikverket i uppdrag att planera dubbelspår mellan Göteborg och Borås. Utredningen är inte avslutad men det pekar mot är att det skulle krävas två extra spår till Landvetter och ett extra enkelspår Landvetter-Borås för att klara en större regional trafik.