Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Sara Distner, projektchef för projekt Göteborg–Borås. Foto: Kerstin Ericsson, Sara Ramberg.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projekt Göteborg−Borås summerar första halvåret 2016

Trafikverkets projektchef Sara Distner summerar årets första sex månader och berättar om det aktuella projektläget.

Sara Distner, projektchef för projekt Göteborg–Borås! Vad har hänt under första halvåret 2016?

– Mycket! Vi är i slutfasen i lokaliseringsutredningen för Almedal–Mölnlycke och i oktober skickar vi materialet till kommuner och länsstyrelse. Vi har presenterat en justerad sträckning av järnvägen Mölnlycke–Bollebygd. För Bollebygd–Borås arbetar vi med att justera och komplettera korridorerna i lokalieringsutredningen. Det nya materialet skickas till kommuner och länsstyrelse i augusti.

– På nationell nivå har Trafikverket under våren presenterat en uppdaterad kostnadsanalys för höghastighetsjärnväg och en utredning om möjliga åtgärder på befintliga stambanor. Vi konstaterar att stora investeringar behöver göras för att klara av att möta den efterfrågan som finns på både person- och godstransporter.

Före midsommar kom Härryda kommun respektive Borås Stad överens med Sverigeförhandlingen om stationslägen, medfinansiering och bostadsbyggande. Hur påverkar det Trafikverkets arbete?

– Det är en mycket viktig pusselbit. Engagerade kommuner som ser nyttan av ny infrastruktur och kommunikationer är avgörande att kunna genomföra en satsning på höghastighetsjärnväg. Nu inkluderar vi Sverigeförhandlingens överenskommelse med kommunerna i vår ordinarie planeringsprocess och arbetar vidare med åtgärdsvalsstudier, lokaliseringsutredningar och järnvägsplaner.

Stämmer det att Trafikverket ska utreda ett nytt stationsläge vid Landvetter flygplats?

– Ja, Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket i uppdrag att jämföra en station i ytläge i anslutning till Landvetter flygplats med den ursprungliga placeringen av en station under flygplatsen med avseende på kostnad, restider, nyttor och trafikering, men också beskriva konsekvenser för pågående planläggning.

Hur påverkar det Mölnlycke–Bollebygd?

– Planläggning av Mölnlycke–Bollebygd, där en station vid Landvetter flygplats ingår, fortsätter tills vidare oförändrat parallellt med det nya uppdraget.

Vad ser du fram emot efter sommaren?

– Det ska bli spännande att ta del av kommunernas och länsstyrelsens synpunkter på våra lokaliseringsutredningar. Jag ser också fram emot höstens informationsmöten. Vi är glada för alla besökare som tar sig tid att komma, ställa frågor och lämna synpunkter och hoppas på ett lika stort engagemang framåt.