Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Leverantörsdialog om fixerat spår

Projekten Göteborg–Borås och Ostlänken genomför 21-22 december möten med leverantörer av fixerat spår för höghastighetsjärnväg.

Trafikverket ska bygga den nya höghastighetsjärnvägen med fixerat spår. Skillnaden mot traditionell järnväg med makadam och slipers är i korthet att rälsen fästs direkt på betongplattor. Fixerat spår ger en hög stabilitet vilket medför högre robusthet och mindre framtida underhåll.

Som en del i planeringen av den nya höghastighetsjärnvägen tar Trafikverket fram vilka tekniska och miljömässiga krav som ska ställas på det fixerade spåret i kommande upphandlingar. Trafikverket arbetar även med hur upphandlingar av fixerat spår ska paketeras.

– Vi har gjort flera studieresor utomlands, och ser att vi behöver mer detaljerad kunskap om det fixerade spårets tekniska och miljömässiga egenskaper, berättar Tomas Johansson som är teknikansvarig för projekt Göteborg–Borås. Det kan handla om frågor som avvattning, vinterförhållanden, buller och framtida underhållskrav i driftskedet.

Andra frågor som ska diskuteras vid träffarna är kommersiella villkor och kontraktsformer.

Hittills är fem företag med internationell erfarenhet från järnvägsbyggen med fixerat spår inbokade för möten i Göteborg 21-22 december. Vid frågor om träffarna, kontakta gärna Roland Mårtensson som är upphandlingsansvarig för projekt Göteborg–Borås.